Tuesday, April 7, 2009

Raghuvamsa sudha

KRITHI - RAAHU VAMSASUDHA

RAG KATHANAKUTHUKALAM

SRMDN2GPS

SNDPMGRS

1;;;SA RE MA ; MA GA,RE, SASA SNDAPA SA; ;
. . . .

2;;;SA RE PA ; MA GA,RE, SASA SNDAPA SA; ;
. .

3; ;; SARE MPDAMA GA, RE, SR SR SNDAPA SA;;
. . . .
. .
4;;; SARE GPSNDP MGARE, SR SR SNDAPA SA;;
. . . .

5;;; REMADA;NE GA, PA, PA SA SN DAPA DPP MGR

.
6;;;SA REGPSNDP MGARE, SA SA SN DA PA SA ; ;
.
. . . . . . . .
A;;;RM RMDA; NE GA, PA, SR MA MG GR SN DP PM GR


7;;;SARE PA,MA, GA,RE, SA SA SN DA PA SA ; ;
. . . . .ANUPALLAVI


1;; ;GA PA SA ;SA; ; ;; ;; ;; NSDP GS


2; ; ;GAPA SA ;SA; NSDPGS NSDPGS NSDPGS


3; ; ;GAPA SA ;SA;SA ; ; NE SA NE ;DA PA; ;


4; ; ; GAPA SA ;SA SA ; ;NRSA NE ;DA PDPDAP


5; ; ; GA PA SA ; SA SA ; ; RE SA NE ;DA PDNPDP


6; ; ; GA PA SA ; SA GPGPSA SRMA MGGRSA RSSNDP


7; ; ; RE SA NE ; DA MA,DA,NE GA,PA, SGPA SGPA


8;;; RE SA NE;DA MA,DA,NE GA,PA, SGPG SGPG


9;;; RE SA NE;DA MA,DA,NE GA,PA, SGPG SGPG10;;; RE SA NE;DA MA,DA,NE GA,PA, SGPG SGPG11;;;RESA NE;DA MA,DA,NE GA,PA, PG SG PG SG


12; ; ; PDRS NE;DA MDA MDAMD GPAGPAGP SNDPMG


13;;; PD RS NE;DA MADMADMD GAPGAPGP SNDPMG


14;;; PD RS NE ;DA MDDMDDMD GPPGPPGP SNDPMG


15;;; PDRS NE;DA SMDSMDMD SGPSGPGP SNDPMG


CHITTESWARAM

; ; ; SARM GA RS RE RM DA DN GAGPSA SNDPMG PMGR


; ; ; SRMA GRSA RRMA DD NE GGPASA SNDPMG PMGR


; ; ; SREM GRES RREM DDAN GGAPSA SNDPMG PMGR


; ; ; SRRM GRRS RRRM DDDN GGGPSA SNDPMG PMGR


; ; ; SRRM MDDN GPPS SRRM MGGR RSSN NDDPPMGR


; ; ; SA RE MA;MA GA, RE, SA SA SNDA PA SA ; ;CHARANAM
;;;PAPA PA ;PA MA,MA, RE MA GA ;RE SA,SA,

;;;PAPA PA ; PA GPSNDP RE MA GA ;RE SA,SA,


;;;SASA SNDAPA SA,SA,RE MA DA;NE GA,PA,

REPEAT ANUPALLAVI

4 comments:

KamalStudios said...

wonderful sir! thanks a lot..
I am planning to play this on guitar.

and your blog is very informative. :-)

Vidhya said...

Thank you so much for this. I was looking for these notes for a long time.
I would link your blog to mine(http://www.allyouwannaknow.net/musicandme/).

Vidhya said...

Thank you so much for this. I was looking for these notes for a long time.
I would link your blog to mine(http://www.allyouwannaknow.net/musicandme/).

karv said...

Extremely thankful to you , Sir , for giving notation.